Verlof

Kinderen worden, buiten de vakanties om, op school verwacht. Er zijn echter bijzondere omstandigheden waarvoor u verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan een verhuizing of een huwelijk. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Een verzoek voor verlof dient vooraf, en waar mogelijk, minimaal twee weken van tevoren te worden aangevraagd via onderstand formulier.

 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de directeur van Kindcentrum Beatrix. Hij beoordeelt of de verlofaanvraag legitiem is. Waar nodig vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar. De directeur zal binnen 8 dagen laten weten of het verlof toegekend wordt.

 

Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de situatie waarbij 1 x per schooljaar extra vakantieverlof verleend wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In de praktijk wordt deze regeling zelden toegepast, omdat een aansluitende vakantie van twee weken ook bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden opgenomen. Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven of eerder/langer op vakantie gaat, is de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan opleggen.

 

Veelgestelde vragen over verlof

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.