Speerpunten

Om onze visie zichtbaar te maken focussen we ons op onderstaande speerpunten

  • Identiteit & pedagogische lijn
  • Kennis en vaardigheden
  • Aansluiten bij verschillen tussen kinderen
  • Samen(werken)

 

Aan de hand van onze visie hebben we een plan geschreven voor de komende jaren. Bovenstaande speerpunten worden gedurende de komende jaren steeds zichtbaarder. Onderstaand overzicht laat zien wat er nu al ontwikkeld is.

 

Identiteit en pedagogische lijn

Bij het vertellen van de verhalen uit de Bijbel gebruiken we de methode “Kind op Maandag”. Elke week komen meerdere verhalen aan de orde. Verder leren we de kinderen christelijke liederen en wordt er in de groepen gebeden. Dit gebeurt onder andere voor het eten. De dagen in de groepen worden ook gezamenlijk begonnen en afgesloten. Dat kan door gebed, een gedicht of een lied. Op een avond in de laatste week voor de kerstvakantie vieren we samen met ouders en andere belangstellenden het Kerstfeest.

 

KiVa is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijn kindcentrum van!’

 

Kennis en vaardigheden

Jeelo
Met ingang van 2019-2020 bieden we geïntegreerd en projectmatig wereldoriëntatie aan door middel van Jeelo. Dat betekent naast het feit dat er groepsoverstijgend gewerkt gaat worden, ook dat er meer ruimte komt voor differentiatie in aanpak en verwerking. Kinderen leren daarnaast vaardigheden als presenteren, samenwerken en leren een onderzoekende en kritische houding te hebben ten opzichte van informatie die ze lezen. (Lees hier verder over Jeelo)

 

Aansluiten bij de verschillen tussen kinderen

Bij de instructie wordt kritisch gekeken naar wat het kind nodig heeft aan instructie en verwerking. Er wordt op meerdere vlakken al gedifferentieerd. Het komende schooljaar willen we gebruiken om dit nog verder uit te werken.

 

Samen(werken)

Samen wordt zichtbaar door meer met elkaar in gesprek te zijn. Dit door onder andere een klankbordgroep, maar ook een duidelijke lijn in oudergesprekken. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.