Kleuters

Groep 1/2 bestaat uit 17 enthousiaste kleuters en de juffen Herma Winters en Wigarda Huising. Erna Heideveld is de klassenassistente. Herma werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de groep en Wigarda op de woensdag. Erna helpt de kleuters die wat extra aandacht nodig hebben op taal-en/of rekengebied.

In de groep werken we aan de hand van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. De sociale- en emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen de groep. Spelenderwijs doen de kleuters de vaardigheden op die ze in hun latere leven nodig hebben. Naast het werken aan de taakjes, is er veel tijd ingeruimd voor spel. De kleuters plannen met behulp van het planbord waar of waarmee ze aan de slag willen gaan. Dit kan samen met een ander kind, met een groepje, met de juf of lekker even alleen, bijv. op de computer.

De kring neemt een belangrijke plaats in binnen de groep. In de kring komen de groepsactiviteiten aan bod. Luisteren naar verhalen, praten met elkaar, taal- en rekenspelletjes, muzikale vorming, activiteiten m.b.v. het digibord, Engels enz.

In de groep wordt ook veel aandacht besteed aan bewegen, niet alleen tijdens de gymlessen in het speellokaal, maar vooral ook tijdens het buitenspelen op ons mooie kleuterplein, met veel groen, waar zich ook het schooltuintje bevindt.

Elke maandagmiddag wordt er een zgn. letterfeestje gehouden. De kleuters van groep 2 krijgen een (letter)klank aangeboden waar omheen allerlei feestelijke activiteiten worden gedaan. De kleuters mogen verkleed op school komen en de juf zorgt voor een traktatie.

We volgen de ontwikkeling van uw kind door dagelijkse observaties. In januari nemen we de Citotoetsen: "Taal voor kleuters" en "Rekenen voor peuters en kleuters" af bij de kleuters uit groep 2.


We maken gebruik van de volgende methodes/materialen:

  • Kind op Maandag
  • Kleuterplein
  • Pennenstreken
  • Wizwijs
  • Take it Easy
  • de app Klankcarrousel (ontwikkeld door Herma)

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.