Medezeggenschap/ouderraad

Wat is een medezeggenschapsraad?
De MR is een unieke werkgroep binnen de school. De MR is namelijk de enige werkgroep die verplicht is gesteld vanuit de wet en de enige werkgroep die wettelijke rechten en plichten heeft. De MR is, volgens de wet, de overlegpartner van de directie, waar het gaat over beleidsvoornemens die de school aangaan. Bij een aantal beleidsonderwerpen heeft de directie zelfs het advies of de instemming nodig van de MR, alvorens het beleid uitgevoerd mag worden. Dit betekent echter niet dat de invloed van de MR geen grenzen heeft.
Waar houdt een MR zich wel mee bezig en waar niet. De rechten van de (G)MR hebben altijd betrekking op vaststelling of wijziging van het beleid op school. De uitvoering van dit beleid is een zaak van het bevoegd gezag en van het schoolteam. Een actieve MR kan daar wel invloed op uitoefenen.

 

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Oudergeleding:                                                   Personeelsgeleding:
Arjan Schepel (voorz.)                                         Gerlinda Paas
Anita Dijkstra (secretaris)                                    Marloes van den Bos                                                                        


Informatie over de MR
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons mailen: mr.prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl

 

Wat is de ouderraad?
De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal ondersteunende leden. Zij staan het team terzijde bij de vele activiteiten, die jaarlijks voor de kinderen worden georganiseerd. Tevens kan de ouderraad samen met de medezeggenschapsraad en het team allerlei zaken bespreken, die de school betreffen. In principe wordt er een keer per jaar een verkiezing gehouden.
Om alle extra activiteiten (Sinterklaas, Kerst, schoolreisjes enzovoort) te kunnen bekostigen, vragen zij jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de ouderraad stelt jaarlijks een begroting op. De administratie wordt jaarlijks door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Deze commissie doet op de jaarlijkse ouderavond verslag van hun controle. De kascontrolecommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden, die zich jaarlijks beschikbaar stellen.

 

De Ouderraad 2017-2018 bestaat uit de volgende leden: 

Herwin Bolwijn (voorzitter)                 Berby Dijkema
Renate Heine (penningmeester)         Amanda Hendriks
Laura Weurding (secretaris)                Illmar Dijkema                                     
Martin Oldenbeuving                          Renate Koops                                     
Astrid Gommers                                  Arnoud Jansen                                   
Herma Bos (teamlid)

     

Informatie over de OR
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons mailen: or.prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.