klankbordgroep

De klankbordgroep van KC Beatrix bestaat uit een zevental ouders die meedenkt over ontwikkelingen op ons kindcentrum. Als team van kindcentrum vinden we het belangrijk om samen met u te kijken naar onze verbeterpunten, naar hoe ontwikkelingen lopen en naar waar we trots op zijn. De klankbordgroep is ook de plek om af te stemmen of onze uitleg van wat we doen en waarom we dat doen, duidelijk is voor ouders. Zitten we op dezelfde golflengte? Deze gesprekken leveren ons waardevolle informatie op die we gebruiken om ons kindcentrum verder te ontwikkelen.

 

De groep komt drie tot vier keer per jaar een uurtje bij elkaar. Er wordt dan gesproken over actuele zaken op ons kindcentrum. Via deze pagina willen we u kort informeren welke punten besproken zijn. We kiezen ervoor om hier geen uitgebreid verslag van wat besproken is neer te zetten, omdat dit zonder mondelinge toelichting slecht te lezen is. Bent u geïnteresseerd in de notulen of in de klankbordgroep, dan kunt u contact opnemen met de directie. 

 

oktober 2019:

 • Het oriëntatietraject voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie (Jeelo) wordt besproken.
  Gerjan licht de voorkeur voor Jeelo toe aan de hand van de visie. Het past heel goed bij wat we als ouders en team hebben aangeven belangrijk te vinden (voorjaar 2019) 
 • Er wordt een flyer ontwikkeld.
  Deze wordt besproken en van commentaar voorzien.
 • De oudergesprekken lopen dit jaar iets anders dan andere jaren (omgekeerde tienminutengesprekken en halfjaarlijkse gesprekken bij de kleuters)
  Deze punten worden geëvalueerd en over en weer wordt gesproken over (on)mogelijkheden en over de veranderingen die nog doorgevoerd gaan worden. 
 • identiteit en Kiva
 • Verbouwing

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.