Kindcentrum Beatrix

Veranderingen in ons onderwijs
Het onderwijs aan een school is altijd in ontwikkeling. Steeds vinden er veranderingen plaats, die als het goed is, een positief effect op het onderwijs hebben. Ook in onze school is het onderwijs al jaren aan veranderingen onderhevig, omdat we steeds proberen de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. 
We hebben dan ook besloten om het onderwijs aan de Prinses Beatrixschool zodanig te veranderen, dat we beter recht kunnen doen aan de verschillen tussen kinderen. 

Ervaringsgericht onderwijs maakt het mogelijk om binnen een 'gewone' basisschool een andere route te volgen. Een route die kinderen aanspreekt op hun interesses en belevingswereld en aansluit bij de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.                        
Een visie die verrassend actueel is en uitstekend aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs, passend onderwijs en theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie.
Binnen de Beatrixschool staat een vertrouwde en rijke leeromgeving centraal. Hierin kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar individueel, maar met respect voor anderen, leren en zich sociaal-emotioneel en cognitief ontwikkelen.
Enthousiaste leerkrachten werken nauw samen met ouders om goede onderwijsresultaten te behalen, waarbij we verschillen in aanleg, tempo en belangstelling en talenten van het individuele kind accepteren. We stellen de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Daarom hanteert de Beatrixschool werkvormen die daarbij passen. Individueel en ontwikkelingsgericht, maar waar het kan clusteren we instructies om zo efficiënt mogelijk les te geven. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.