ErvaringsGericht Onderwijs

Om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan verschillen tussen kinderen, hebben we er voor gekozen om het onderwijs binnen het KindCentrum Beatrix in te richten volgens het concept van het Ervaringsgericht Onderwijs.
 

Bij het Ervaringsgericht Onderwijs staat het kind centraal. De leerstof wordt, voor zover mogelijk, aangepast aan het kind en niet andersom. Men kijkt dus in de eerste plaats naar het niveau van de leerling. Het gaat er met name om dat de leerkracht ontdekt wat zich in het kind afspeelt als het in school met zijn of haar werk bezig is.

De rode draad die door het hele Ervaringsgericht Onderwijs loopt, is de betrokkenheid van de kinderen. Als een kind betrokken is bij de activiteit waar het mee bezig is, zal het geconcentreerder en intensiever werken. Het kind zal vanuit de eigen interesse eerder geneigd zijn zich in de stof verdiepen. Hierdoor wordt leren niet alleen leuker, maar blijft het geleerde ook beter hangen. De eerste taak van de school is dan ook het verhogen van de betrokkenheid, waardoor het ontwikkelingsproces van het kind gestimuleerd wordt. De school kan de betrokkenheid van kinderen bevorderen door te werken aan de volgende voorwaarden:

 • Sfeer en relatie
  Een goede sfeer in de klas en goede relaties tussen leerkrachten en kinderen en kinderen onderling zijn belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind.
 • Aansluiten bij het ontwikkelingsniveau
  Kinderen moeten die dingen leren, waar ze qua ontwikkeling aan toe zijn. De leerstof moet niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk zijn.
 • Werkelijkheidsnabijheid
  Bij het onderwijs moet de school uitgaan van de leefwereld van het kind. Het mag niet alleen gaan om het aanleren van abstracte begrippen.
 • Leerlingactiviteit
  De kinderen moeten in school actief bezig kunnen zijn. Zelf dingen ontdekken en uitproberen levert meer op dan luisteren naar een theoretisch verhaal.
 • Leerlingeninitiatief
  Kinderen moeten de kans krijgen zelf keuzes in hun werk te maken en ook aan onderwerpen kunnen werken, die ze zelf aangedragen hebben.

 

Binnen het Ervaringsgericht Onderwijs gebruiken we een aantal werkvormen, waarvan we een korte beschrijving geven:
De kring
De kring is bij uitstek de plaats om te werken aan een goede sfeer en relatie binnen de groep. In de kring worden door de groep gesprekken gehouden over verschillende onderwerpen. Soms wordt er ook ’s morgens de dag begonnen met lied, gebed en Bijbelverhaal en vindt soms de instructie plaats aan kleine groepen.
Forum
Het forum vindt plaats in het speellokaal, dat tevens dienst doet als gemeenschapsruimte. Hier ontmoeten alle kinderen van de school elkaar. Hierbij komt tot uiting dat we als hele school een gemeenschap vormen. Een forum wordt gemaakt voor en door kinderen. Wat er precies gebeurt tijdens een forum wisselt per keer, maar toneel, muziek en het tonen of vertellen over ervaringen en werkstukken zit er meestal wel in. Het forum vindt regelmatig plaats. Daarnaast organiseren we vieringen rond Advent, Kerst en Pasen.
Contractwerk
De bedoeling van het contractwerk is, dat de kinderen een aantal opdrachten krijgen, die ze zelfstandig en in een door hen zelf te bepalen volgorde moeten maken. Hierbij beginnen we met opdrachten voor één dag, maar in de hogere groepen werken de kinderen gedurende de hele week aan deze opdrachten. In de lagere groepen werken we met een planbord, waarop de kinderen kunnen aangeven aan welke opdracht ze die dag willen gaan werken. De oudere kinderen krijgen een takenblad (het contract) met opdrachten, eerst voor één dag, maar in de hogere groepen voor een hele week. Het voordeel van deze werkwijze is, dat de opdrachten per kind individueel kunnen verschillen en dat de leerkrachten tijdens het contractwerk kinderen individueel kunnen helpen.
Projectwerk
Tijdens het projectwerk werken de kinderen aan een zelf gekozen onderwerp op het gebied van wereldoriëntatie. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de boeken uit de schoolbibliotheek, informatie die ze zelf meenemen van huis of uit de openbare bibliotheek. Natuurlijk mogen ze ook gebruik maken van kennisnet/internet. Om de gevonden informatie door te kunnen geven aan de andere kinderen, wordt deze verwerkt in een muurkrant of werkstuk die door anderen gelezen kunnen worden. Ook kunnen de kinderen voor de groep een presentatie over het onderwerp houden. Deze vorm van projectwerk vindt voornamelijk plaats in de groepen 5 t/m 8. Twee keer per jaar werken we met de hele school aan een groot project. Eén van deze projecten gaat altijd over een onderwerp uit de natuur en wordt gerealiseerd in samenwerking met de werkgroep Natuur en Milieu Educatie in de gemeente Midden- Drenthe.
Atelier
Binnen de ateliers worden de creatieve vakken aangeboden. Kinderen kunnen keuzes maken uit verschillende creatieve activiteiten die aangeboden worden. In de groepen 2, 3 en 4 worden ook ateliers gehouden waarbij de kinderen in kleine groepjes werken onder leiding leerkrachten en zo mogelijk van ouders.
In de groepen 5 t/m 8 worden de atelier-activiteiten gecombineerd met het vrij initiatief. 
Vrij initiatief
Hierbij mogen de kinderen zelf keuzes maken uit verschillende activiteiten. De activiteiten moeten uiteraard wel passen binnen de doelstellingen van ons onderwijs, maar kunnen variëren van werken op de computer tot het doen van gezelschapsspelen. De kinderen kunnen zelf met een voorstel voor een bepaalde activiteit komen, maar ook de leerkracht zorgt voor een aanbod van activiteiten. In de groepen 5 t/m 8 worden binnen het vrij initiatief ook de atelier-activiteiten aangeboden.                                        
Meer weten? Kijkt u dan eens op deze website:  www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.