Contacten en spreekavonden

Contacten met ouders

Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij u, als ouders, bij nodig.
Wij delen ook een gezamenlijk belang, namelijk te zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk verloopt en dat ze zich prettig voelen op school. Daarom is een samenwerking met ouders voor ons belangrijk.
Zo stellen wij het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt.
Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en toetsgegevens, naar kijken.
De groepsleraar is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(team) een professionele organisatie die periodiek bij ouders en leerlingen peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dat doen wij met tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard krijgt u ook te horen wat wij met uw mening doen.

Elkaar informeren en dialoog zijn kenmerkende begrippen in de communicatie met ouders. Omdat de samenwerking van school en ouders de basis is voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van de kinderen. 

Wij vinden het daarom van groot belang om op een goede wijze samen te werken met ouders.

  • We betrekken ouders bij ons onderwijs.
  • We laten ons door ouders informeren.
  • We geven ouders invloed.
  • We willen een partner zijn bij het opvoeden.
  • We informeren ouders over schoolzaken.
  • We informeren ouders over hun kind.

 

Spreekavonden

We kennen twee verschillende soorten spreekavonden, de zgn. 10-minuten gesprekken.
De eerste is een vrijblijvende spreekavond waarvoor ouders zichzelf kunnen aanmelden en de tweede is een verplichte waarbij de ouders worden uitgenodigd.

We hebben 1 keer een vrijblijvende in het najaar en houden 2 keer per jaar een verplichte spreekavond.
Verplicht omdat we graag alle ouders willen spreken na de toetsen en het rapport.
We vinden het namelijk heel belangrijk om de resultaten van uw kind over de afgelopen periode met u te bespreken. 
Verplicht houdt in dat u een uitnodiging krijgt waarop u wordt verwacht waarbij rekening wordt gehouden met meerdere kinderen uit één gezin. Indien u op de geplande avond niet zou kunnen, verzoeken we u zelf te ruilen met iemand anders en dit door te geven aan de school.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.