Ziek melden

Als uw kind ziek is of om andere redenen de school niet kan bezoeken, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet op school aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de leerlingen geregistreerd.

 

Graag ziekmelden voor 8.30 uur  ☎ 0593-522718 of ✉ prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl o.v.v naam en groep