Natuur- en milieueducatie

NME
Naast het aanbod binnen de biologie lessen, werken we 1x per schooljaar samen met een consulent van NME. De leerkrachten volgen een scholing over een bepaald onderdeel binnen het spectrum van de Natuur-  Milieu Eduactie. De school krijgt, een bepaalde periode, de beschikking over  allerlei relevante informatie en bijzondere materialen. Dit jaar is het thema: "De boerderij".

 

Schooltuintje
Om de kinderen bewust te maken van de herkomst van ons voedsel, onderhouden we met de kleuters een schooltuintje. Ook de leerlingen van de andere groepen helpen met zaaien, planten en oogsten.