Overige informatie

Klachtbehandeling
Een klacht over de dienstverlening van COG Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert COG Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling.
Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling.
In de folder Klachtbehandeling klanten COG Drenthe Kinderopvang en de brochure Klachtenloket kinderopvang vindt u meer informatie.
Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van COG Drenthe Kinderopvang.

 

Klachtenbehandeling COG Drenthe kinderopvang
Interne klachtenprocedure COG Drenthe Kinderopvang


Brochure klachtenloket kinderopvang
Brochure over de externe klachtenprocedure kinderopvang (waaronder peuteropvang)

 

Inspectierapport KindCentrum Beatrix kinderopvang
Hier kunt u via bovenstaande link het rapport van 17-01-2017 inzien.

 

Inspectierapport KindCentrum Beatrix BSO
Hier kunt u via bovenstaande link het rapport van 17-01-2017 inzien.