September

 5 september      studiedag team
12 september     info avond groep 8
13 september     zout express groep 8

13 september     info avond groep 3/4

13 september     verjaardag juf Marloes & juf Klaudia (groep 3/4)
15 september     info avond groep 5/6a
22 september     info avond groep 1/2 & groep 6b/7

25 september     juf Wigarda jarig

28 september     start kinderpostzegelactie