Forum

Forum

Het forum vindt plaats in het speellokaal, dat tevens dienst doet als gemeenschapsruimte. Hier ontmoeten alle kinderen van de school elkaar. Hierbij komt tot uiting dat we als hele school een gemeenschap vormen. Een forum wordt gemaakt voor en door kinderen. Wat er precies gebeurt tijdens een forum wisselt per keer, maar toneel, muziek en het tonen of vertellen over ervaringen en werkstukken zit er meestal wel in. Het forum vindt regelmatig plaats.

 

Vieringen

Rond de Christelijke feestdagen komen we als schoolgemeenschap bijeen. In de periode voor Kerst (de Adventstijd) komen de leerlingen en hun leerkrachten, wekelijks samen om te zingen, te bidden en naar verhalen te luisteren. Deze vieringen sluiten we af met het samen (leerlingen, ouders en leerkrachten) vieren van het Kerstfeest in de Pauluskerk.

Het Paasfeest vieren we gezamenlijk in het speellokaal.