Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. De samenwerkingsverbanden WSNS zijn ontbonden. Ons schoolbestuur COG Drenthe werkt in twee nieuwe vastgestelde samenwerkingsverbanden (SWV) samen met andere schoolbesturen van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Binnen het SWV is het doel alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. Onze school is ingedeeld in het samenwerkingsverband (SWV) 22.01. en bestaat uit alle schoolbesturen uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo. Zeventien scholen van COG Drenthe maken deel uit van dit SWV, waaronder onze school.  Meer informatie over dit samenwerkingsverband is de vinden op de website www.passendonderwijs-po-22-01.nl

 

Expertise Team COG en ambulant begeleiders   
We kijken altijd naar de mogelijkheden van onze leerlingen. Soms is de begeleiding die we bieden niet toereikend en blijven we vragen houden over de onderwijsbehoeften van het kind. In die specifieke gevallen zal een beroep gedaan worden op extra begeleiding en/of ondersteuning van de leerkracht of de leerling. De leerkracht zal in samenspraak met de directie en MIB-er kijken naar de onderwijsbehoefte en specifieke hulpvraag. Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag, kan binnen passend onderwijs een arrangement aangevraagd worden. De eerste stap in deze aanvraag is het stellen van een hulpvraag aan ons Expertise Team of een ambulant begeleider.  
Uiteraard worden ouders in dit proces betrokken. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.