Externe contacten

Als school werken we nauw samen met diverse deskundigen. Zo halen we meer mogelijkheden en expertise in huis.  
Over het algemeen hebben vooral leerkrachten contact met deze externe deskundigen. 

Toch zullen de leerlingen, naast hun vertrouwde leerkrachten, vertegenwoordigers uit diverse disciplines tegenkomen. 
Bijvoorbeeld  wanneer het gaat om tussen- en naschoolse opvang.           
Ook incidenteel zullen externe deskundigen meekijken naar de ontwikkeling van uw kind.
Denk hierbij aan de logopedist of jeugdverpleegkundige van de GGD, die 1 á 2 maal in de basisschoolperiode alle leerlingen screenen. 

De ouders zullen altijd op de hoogte worden gesteld wanneer  externe deskundigheid op school komt screenen of voor advies betreffende een leerling wordt ingeschakeld.